Nhạc sĩ FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809 – 1847)

1. Khái quát Mendelssohn là nhạc sĩ người Đức, nhạc sĩ xuất sắc của trường phái lãng mạn. Ông đã tạo ra một nền nghệ thuật lãng mạn mới có quan hệ chặt chẽ với truyền thống âm nhạc cổ điển và nghệ thuật dân gian Đức. Lĩnh vực sáng tác chủ yếu của ông […]

Read More Nhạc sĩ FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809 – 1847)
Tháng Bảy 12, 2018

Thẻ:,