Nhạc sĩ OLIVIE MESSIAEN (1908 – 1992)

1. Khái quát Messiaen là nhạc sĩ người Pháp, được coi là một trong những nhạc sĩ quan trọng nhất ở thế kỷ XX. Trong lịch sử âm nhạc của thế kỷ XX, ông có ảnh hưởng khá to lớn. Ông đã có những nghiên cứu tìm tòi để sáng tạo nên những tác phẩm …
Đọc tiếp Nhạc sĩ OLIVIE MESSIAEN (1908 – 1992)