Nhạc sĩ MAURICE RAVEL (1875-1937)

1. Khái quát Nhạc sĩ người  Pháp, là một đại biểu xuất sắc của âm nhạc ấn tượng. Ngoài ra còn là nhà chỉ huy, nghệ sĩ piano. Ông đã tạo ra được phong cách sáng tác riêng biệt, được coi là người có nhiều cách tân trong phong cách sáng tác cho piano và …
Đọc tiếp Nhạc sĩ MAURICE RAVEL (1875-1937)