Nhạc sĩ WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

1. Khái quát Mozart là nhạc sĩ người Áo, nhạc sĩ vĩ đại của trường phái cổ điển Viên thế kỷ XVIII. Cùng với các nhạc sĩ của trường phái cổ điển, Mozart đã đưa trường phái  cổ điển Viên lên đỉnh cao rực rỡ Ông thành công trong nhiều lĩnh vực: giao hưởng, sonate, …
Đọc tiếp Nhạc sĩ WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)