Chủ đề 1 – Vui bước đến trường (AN6-CTST)

 

Video dạy hát Mùa khai trường – cô giáo Lê Diễm

Minh họa gõ đệm Mùa khai trường

Video dạy Lý thuyết âm nhạc – cô giáo Lê Diễm

Video dạy đọc nhạc

Video dạy Nhạc cụ TT – CĐ 1 AN6

Video dạy Nhạc cụ TT – cô Lê Diễm

Video Bài thực hành số 1 – Kèn phím

Video dạy Thường thức AN – CĐ 1 AN6

Video Vận động theo bài hát CĐ 1 – bé Khải Nguyên

Video đọc và vận động theo tiết tấu đệm CĐ1 – bé Khải Nguyên

Karaoke bài hát Mùa khai trường 

Tổng hợp các hoạt động thực hành – bé Khải Nguyên minh họa

PowerPoint và Tư liệu tổng hợp

Xem các chủ đề khác:

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *