Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)

  Karaoke Tiếng chuông và ngọn cờ Minh họa gõ đệm Tiếng chuông và ngọn cờ Đọc và vận động theo tiết tấu – bé Khải Nguyên Vận động theo bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ – bé Khải Nguyên Video dạy cả bài NCTT – cô giáo Lê Diễm Video dạy NCTT mẫu …
Đọc tiếp Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)

Chủ đề 1 – Vui bước đến trường (AN6-CTST)

  Video dạy hát Mùa khai trường – cô giáo Lê Diễm Minh họa gõ đệm Mùa khai trường Video dạy Lý thuyết âm nhạc – cô giáo Lê Diễm Video dạy đọc nhạc Video dạy Nhạc cụ TT – CĐ 1 AN6 Video dạy Nhạc cụ TT – cô Lê Diễm Video Bài thực …
Đọc tiếp Chủ đề 1 – Vui bước đến trường (AN6-CTST)