Cài đặt Music Instruments trên win64bit

Sản phẩm Music Intruments rất có ích cho việc học tập/nghiên cứu về các nhạc cụ trên thế giới. Mặc dù sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh nhưng với những hình ảnh và âm thanh kèm theo thì đây vẫn là sản phẩm quá tốt cho môn Giới thiệu nhạc cụ trong chương trình đào …
Đọc tiếp Cài đặt Music Instruments trên win64bit