Nhạc sĩ ARNOLD SCHOENBERG (1874 – 1951)

1. Khái quát Schoenberg là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo, sau này di cư sang Mỹ và là người dẫn đầu của trường phái Viên mới. Ông đã phát triển phương pháp sáng tác trên 12 âm và áp dụng vào một số tác phẩm. Sự nghiệp âm nhạc của ông chia làm …
Đọc tiếp Nhạc sĩ ARNOLD SCHOENBERG (1874 – 1951)