Nhạc sĩ BELA BARTOK (1881 – 1945)

1. Khái quát Bela Bartok là một trong những đại diện xuất sắc của âm nhạc hiện đại người Hungari. Những hoạt động sáng tác, biểu diễn piano, nghiên cứu, sưu tầm dân ca của ông có ý nghĩa lớn đối với nền âm nhạc Hungari. Lĩnh vực sáng tác chủ yếu của ông là: …
Đọc tiếp Nhạc sĩ BELA BARTOK (1881 – 1945)