Trình chiếu bằng PowerPoint hay Word?

PowerPoint được biết đến là phần mềm trình chiếu slide phổ biến nhất . Nếu như trước đây PowerPoint là công cụ chính cho thuyết trình thì hiện nay có thể sử dụng Word thay thế trong nhiều nội dung.

Với những bài trình chiếu không cần đến hiệu ứng chuyển động, hoàn toàn có thể sử dụng Word để thể hiện. Trong trường hợp này, bài trình chiếu tương tự như sách điện tử PDF.

Cùng là những thành phần trong bộ phần mềm Microsoft, Word cũng được tích hợp một số công cụ thường sử dụng trong PowerPoint. Tiêu biểu như công cụ SmartArt (Insert/SmartArt) cung cấp các khối thiết kế sẵn để sử dụng cho việc thể hiện các sơ đồ nội dung (đề mục). Hoặc công cụ HyperLink để liên kết đến các nội dung khác minh họa cho phần thuyết trình.

Khi sử dụng Word để thuyết trình, có thể đặt trang ngang và điều chỉnh fontsize cho phù hợp.

Với những sản phẩm đã thiết kế trên PowerPoint, khi không cần sử dụng đến các hiệu ứng, cũng có thể export thành file PDF để sử dụng như file Word.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *