HÌNH THỨC BA ĐOẠN ĐƠN

Thế nào là hình thức 3 đoạn đơn?

– Hình thức 3 đoạn đơn gồm 3 phần, mỗi phần 1 đoạn.

– Thường gặp dạng cấu trúc:  a b a  hoặc  a b a’ ; dạng  a b c  ít gặp.

– Mỗi phần có chức năng độc lập: trình bày – giữa – tái hiện.

Các dạng cấu trúc của hình thức 3 đoạn đơn.

– Hình thức 3 đoạn đơn phát triển: được sử dụng nhiều ở nhạc đàn và thanh nhạc. Nổi bật ở tính tập trung chủ đề, có tính cân bằng cấu trúc. Phần giữa không ổn định về cấu trúc, về điệu tính và có tính căng thẳng mạnh mẽ.

– Hình thức 3 đoạn đơn tương phản: phần giữa xuất hiện chất liệu chủ đề mới (đôi khi là hình thức đoạn nhạc).

Chức năng từng phần của hình thức 3 đoạn đơn.

– Phần thứ nhất: là đoạn nhạc trình bày, thường kết ở điệu tính chính hoặc chuyển đến điệu tính bậc V hay bậc III.

– Phần giữa: tạo sự tương phản nhất định với phần 1, có thể phát triển đến cao trào. có hai dạng

+ Phát triển: là khi phần giữa phát triển chất liệu từ phần 1.

+ Tương phản: là khi phần giữa chứa đựng chất liệu chủ đề mới.

– Phần tái hiện: họa lại chất liệu chủ đề (nguyên dạng hoặc có thay đổi), sau 1 phần tương phản.

Tính ứng dụng của hình thức 3 đoạn đơn.

Hình thức 3 đoạn đơn được sử dụng rộng rãi cho tác phẩm khí nhạc như romang, nocture, prelude, bài ca không lời, etude… Trong các chương hai của concerto. Hình thức 3 đoạn đơn còn dùng để cấu trúc một phần của hình thức 3 đoạn phức, chủ đề của hình thức rondo, hình thức sonate.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *