HÌNH THỨC ĐOẠN NHẠC

Đoạn nhạc là hình thức trần thuật của tư duy âm nhạc hoàn thiện và phát triển, là hình thức âm nhạc nhỏ nhất. Đoạn nhạc chứa đựng mức độ cao của tính thống nhất chủ đề và điệu tính, cao trào chung và tính tập trung lớn của sự phát triển.

Đoạn nhạc có thể là một phần của hình thức lớn hơn: chủ đề của hình thức biến tấu; đoạn nhạc trình bày, phát triển, tái hiện… Đoạn nhạc có thể là tác phẩm độc lập (tiểu phẩm)

Các dạng cấu trúc của đoạn nhạc:

– Đoạn nhạc 2 câu với cấu trúc nhắc lại: x x ; x x.

Đoạn nhạc nhắc lại có thay đổi thường kết nửa ở câu thứ nhất và kết trọn ở câu thứ 2.

– Đoạn nhạc 2 câu với cấu trúc không nhắc lại: x y.

Có thể là hai câu tương phản về nội dung, có khi câu thứ hai phát triển nhân tố từ câu thứ nhất.

– Đoạn nhạc 3 câu: xyz, xyx, xyy, xxy,…

Thường 2 câu đầu tương phản với nhau về cách tiến hành giai điệu,tiết tấu và kết câu giữa chúng. Câu thứ nhất kết ở át, câu thứ hai kết ở hạ át, câu thứ 3 thống nhất đường nét giai điệu, tiết tấu và kết về chủ.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *