HÌNH THỨC RONDO

 

Hình thức Rondo là hình thức gồm nhiều phần trong đó có một phần được nhắc lại nhiều lần (ít nhất 3 lần) gọi là chủ đề. Xen kẽ giữa chủ đề là những phần khác nhau về nội dung được gọi là các đoạn chen. Chủ đề được ký hiện là A, các đoạn chen ký hiệu là B, C, D…

Sơ đồ cấu trúc:   A      B      A     C     A      D       A…

Rondo thời kỳ Phục hưng có chủ đề chính được nhắc lại rất nhiều lần xen kẽ với các đoạn chen, đến thời kỳ cổ điển chỉ còn lại cấu trúc phổ biến với 3 lần nhắc lại của chủ đề (ABACA).

Rondo được sử dụng như một chương của liên khúc sonate – giao hưởng và một số aria trong các vở nhạc kịch, đồng thời rondo còn dùng để cấu trúc các tác phẩm khí nhạc độc lập.

Một số tác phẩm tiêu biểu như: Fur Elizo (L.V. Beethoven), chương II sonata số 8 cho piano (L.V. Beethoven) và nhiều bài tập cho Guitare trong giáo trình Carulli.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *